De teksten hieronder ziin geschreven toen we nog 2 a 3 uitvoeringen gaven per jaar waarbij we
op de steun van velen konden rekenen om dat mogelijk te maken.
We blijven geloven dat over niet al te lange tijd onderstaand gewoon weer van toepassing is.

Waarom zoekt het Pauluskoor Amstelveen sponsors?

Het Pauluskoor Amstelveen wil graag concerten op hoog niveau blijven geven voor een groot publiek. De door gemeente en andere instanties verstrekte subsidies zijn echter onvoldoende om deze ambitie te kunnen blijven waarmaken zonder daarbij de kosten van het concertkaartje te hoog te maken. Als bedrijf, maar ook als particulier kunt u ons daarbij helpen door middel van donatie of sponsoring. Als u overweegt om ons koor financieel te ondersteunen verzoeken we u contact op te nemen met de penningmeester. Wij staan open voor vele soorten van ‘tegenprestaties’, zoals vermelding op onze affiches, website en programmaboekjes. 

Donaties

Als u een donatie wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar banknummer NL 11 INGB 0000 284905 t.n.v. Pauluskoor, o.v.v. donatie. 
Meer informatie bij de penningmeester

   Programmaboekjes van recente uitvoeringen van het Pauluskoor Amstelveen                                                                         

Adverteren in de programmaboekjes? 

Onze uitvoeringen zijn een goede gelegenheid om uw bedrijf onder de aandacht van ons - voornamelijk Amstelveense - publiek te brengen. Bij iedere uitvoering trekken wij ruim 500 toehoorders. De afgelopen jaren heeft een groot aantal bedrijven dan ook in ons programmaboekje geadverteerd (klik HIER voor meer informatie m.b.t. tarieven en formats.
Heeft u belangstelling om te adverteren? Neem contact op met de sponsorcommissie.


______________________________________________________________________________________________________________
                          

                                       De concerten van het Pauluskoor Amstelveen worden mede mogelijk gemaakt door:


Libris | Venstra

partner van het Pauluskoor Amstelveen

Klik op het Venstra logo, bestel een boek
en het Pauluskoor krijgt 10% van de opbrengst.

(e-readers en studieboeken uitgezonderd)

Libris Venstra, partner van het Pauluskoor Amstelveen

Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

De Gemeente Amstelveen steunt het Pauluskoor Amstelveen

_____________________________________________________
Overige sponsors: 

BeeldenWerk, sponsor van het Pauluskoor Amstelveen
Creapalet, sponsor van het Pauluskoor