Bestuur van het Pauluskoor Amstelveen

Het koor heeft op dit moment een 5-koppig bestuur dat bestaat uit:
Voorzitter:                          vacature                                                           
Secretaris:                          José Geijsel-Kolk
Penningmeester:                 Jeroen van Goudoever
Algemene bestuursleden:     Simone Evenhuis, Mirjam Foekens-Reitsma en Rene Klok
                                        

Daarnaast zijn veel leden actief in diverse commissies, zoals concertorganisatie en podiumopbouw, PR, sponsoring en de website.