Bestuur van het Pauluskoor Amstelveen

Het koor heeft op dit moment een 5-koppig bestuur dat bestaat uit:

Voorzitter (waarnenemd):           Mirjam Foekens-Reitsma
Secretarissen:                            José Geijsel-Kolk (ledenadministratie) en Zosja Berdowski
Penningmeester:                        Jeroen van Goudoever
Adjunct penningmeester:            Albuïn Verkooijen

Daarnaast zijn veel leden actief in diverse commissies, zoals concertorganisatie en podiumopbouw, PR, sponsoring en de website.

  Mirjam Foekens-Reitsma            José Geijsel-Kolk                    Zosja Berdowski                  Jeroen van Goudoever          Albuïn Verkooijen