Bestuur van het Pauluskoor Amstelveen

Het koor heeft op dit moment een 3-koppig bestuur dat bestaat uit:

Voorzitter (waarnenemd):            Mirjam Foekens-Reitsma
Secretaris:                                 Marielle Dogterom
Penningmeester:                        Jeroen van Goudoever


Daarnaast zijn veel leden actief in diverse commissies, zoals concertorganisatie en podiumopbouw, PR, sponsoring en de website.

Bestuur Pauluskoor Amstelveen

                                             Mirjam Foekens-Reitsma    Marielle Dogterom       Jeroen van Goudoever