Bestuur van het Pauluskoor Amstelveen

Het koor heeft op dit moment een 3-koppig bestuur dat bestaat uit:

Voorzitter (waarnenemd):            Mirjam Foekens-Reitsma
Secretaris:                                 Marielle Dogterom
Penningmeester:                        Jeroen van Goudoever


Daarnaast zijn veel leden actief in diverse commissies, zoals concertorganisatie en podiumopbouw, PR, sponsoring en de website.


              Mirjam Foekens-Reitsma                                         Marielle Dogterom                                          Jeroen van Goudoever