Contactgegevens Pauluskoor Amstelveen

Contact kan per telefoon, e-mail of brief

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat
(José Geijsel-Kolk)
E-mail: secretariaat.pauluskoor@gmail.com
Tel: 06 24509535
Postadres: Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen


Voor informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met 
de sponsorcommissie (Anneke Wagner).
E-mail: sponsoring.pauluskoor@gmail.com
Tel.: 06 28740017


Voor zaken met betrekking tot de website kunt u zich wenden tot 
het webbeheer (Anneke Wagner).
Tel.: 06 28740017