Met het versoepelen van de Corona-regels vonden in september weer repetities plaats. Twee keer repeteerde een ander deel van het koor, ver uit elkaar, goed geventileerd en heel zachtjes zingend. Helaas bleken vergelijkbare maatregelen elders toch niet voldoende te zijn en dus stopten we weer. Met ingang van januari 2021 repeteren we online. Dirigent Marcel Joosen en begeleider Alexander Koeznetsov in de Kruiskerk en de koorleden thuis achter het scherm. 

Het is behelpen, maar… we zongen weer. Alleen nu weer even niet: de leden hebben bij het zingen weliswaar geen last van de avondklok, maar dirigent, begeleider en de techniek kunnen nu niet bij elkaar komen.... Anders dan de naam doet vermoeden zijn wij geen kerkkoor, hoewel wij in 1938 wel zo begonnen zijn in de toen net gebouwde Pauluskerk in Amstelveen Noord. In de loop der jaren is het Pauluskoor een bruisend, zelfstandig oratoriumkoor in Amstelveen geworden, dat rond de 90 leden telt (verdeeld over zo’n 65 sopranen en alten en 25 tenoren en bassen).

‘Voor Corona' waren we gewend om 3 concerten in 2 jaar te geven, waarbij we dan koorwerken vanaf de zeventiende tot en met de twintigste eeuw uitvoerden. Eens in de 3 jaar zingen we de Matthäus Passion.

Veel van de informatie op deze site is op dit moment niet van toepassing, maar we hopen toch eind dit jaar weer een aankondiging van een uitvoering te kunnen doen.
En... nieuwe leden zijn. - ook nu- altijd van harte welkom. for english click here
Link naar Facebookpagina Pauluskoor Amstelveenfoto rechts:@ruudjanssenfoto.nl